Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 เนื่องในการประชุมใหญ่สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 1 : 2546 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกNA21 .ก653 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโครงการสถาปัตยกรรมเพื่อออกแบบปรับปรุงศูนย์การแข่งขันกีฬาคนพิการ : กรณีศึกษากีฬาเฟสปิกเกมส์ ...
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ไชยยศ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], [2546?]
เลขเรียกNA2545.P5 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์กีฬาเพื่อการแข่งขัน / อรรถวิท เจริญผล.
ชื่อผู้แต่งอรรถวิท เจริญผล.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์เผยแพร่และแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ = Robotic Intellegence Center / โดย วิชิต พฤกษาเอกอนันต์.
ชื่อผู้แต่งวิชิต พฤกษาเอกอนันต์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนามแข่งขันฟุตซอล = Futsal gymnasium / โดบ ณัฐพงษ์ บัญชาจารุรัตน์.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ บัญชาจารุรัตน์.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนามแข่งขันรถสูตร 1 ระดับนานาชาติ = Thailand International Formula 1 Circuit / โดย อรรถสิทธิ์ แจ่ม...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ แจ่มจันทร์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนามแข่งขันและศูนย์ฝึกอบรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic sport arena & academy / โดย ฐษชัย ประเสริฐ...
ชื่อผู้แต่งฐษชัย ประเสริฐสุด
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอ็กซ์ตรีม มารีนาพัทยา / พรธนวัฒน์ บ่อเกิด.
ชื่อผู้แต่งพรธนวัฒน์ บ่อเกิด.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2551.
เลขเรียก796 พ244อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา