Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดกโลก = 100 World heritage : travel around the world / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สนธิชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกG140.5 ศ721ห 2556,930 ศ74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี / จาด อุรัสยะนันทน์
ชื่อผู้แต่งจาด อุรัสยะนันทน์.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : โรงพิมพ์อนุกูลกิจ, 2510
เลขเรียก910.02 จ294ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี / สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งเพชรบุรี, สำนักงานจังหวัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2529
เลขเรียก959.3พบ พ875ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดที่ 2 โบราณสถาน ที่สำคัญของไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [วิดีโอ] / บริษัท ทีชชิ...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม : เปิดกรุภาพเก่ากรุงสยามสมัยรัชกาลที่ 4 เบื้องหลังประวัติศาสตร์ในหนังทว...
ชื่อผู้แต่งปรามินทร์ เครือทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกDS582.41 ป44,923.3034 ป448พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนนิสัยให้สมอง ฝึกมองแบบ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ = Mastermind : how to think like Sherlock Holmes / ...
ชื่อผู้แต่งคอนนิโควา, มาเรีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2558.
เลขเรียกBC108 ค5ป 2558,153.4 ค184ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานที่สำคัญในท้องถิ่นลุ่มน้ำชีโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน : รายงานสรุปคว...
ชื่อผู้แต่งธัญญา สังขพันธานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545].
เลขเรียกDS589.ช6 ธ62 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา