Found: 228  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที ทรวดทรงดี / ศศิ, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งศศิ, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุณหสาส์น, 2532
เลขเรียก613.7045 ศ18ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 Steps เปลี่ยนตัวเอง / ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ.
ชื่อผู้แต่งชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: รักลูกกรุ๊ป, 2553.
เลขเรียกRA778 ช251,WB327 ช251s 2553,158.1 ช 237 ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธี สวย สุขภาพดี ชีวีอ่อนเยาว์ = 1001 Ways to stay young naturally / ซูซานนาห์ มาริออท ; ภัท...
ชื่อผู้แต่งมาริออท, ซูซานนาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกRA 776 ม476ห,613.7 ม476ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 สูตรคืนความอ่อนเยาว์ / COCO [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2553
เลขเรียก646.72 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีเสริมเสน่ห์ทั่วเรือนกาย / ศลิษา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศลิษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, [254-].
เลขเรียกRA778 ศ4ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีเสริมเสน่ห์ให้ผิวสวย / ทิวาพร ศิวรังสิมันต์.
ชื่อผู้แต่งทิวาพร ศิวรังสิมันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, [254-].
เลขเรียกWR100 ท6ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง188 เคล็ดลับชะลอวัย / ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล เขียน ; จรูญรัฐ วิธูสุวรรณ ภาพ ; รจนา ติระยะพานิชกุล สไ...
ชื่อผู้แต่งธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRA776.95 .ธ66 2555,QT275 ธ581ค 2554,613 ธ581ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง227 วิธีทำสวย ผอม โดยไม่เสียตังค์ (เยอะ) / โดย Beauty Celeb text
ชื่อผู้แต่งBeauty celeb
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2556
เลขเรียกRA778 บ65,646.72 บ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 เคล็ดลับความงาม ฉบับสวยแบบอ่อนเยาว์ / บุหงารำไพ.
ชื่อผู้แต่งบุหงารำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2546.
เลขเรียกRA778 บ687ส 2546,646.72 บ49ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง350 เคล็ดผิวใส อ่อนเยาว์ สุขภาพดี / รงรอง ศรีมนัส.
ชื่อผู้แต่งรงรอง ศรีมนัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
เลขเรียกRA778 ร24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 สูตรถนอมผิวด้วยต้นเอง / องค์วรา [text]
ชื่อผู้แต่งองค์วรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2546.
เลขเรียกRA778 อ491,WR100 อ6ส 2542,646.72 อ112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สูตร ล้างพิษทั่วสรรพางค์ด้วยผลไม้ / ดนุลดา บัวแก้ว.
ชื่อผู้แต่งดนุลดา บัวแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บีเวลล์ สปีเชียล, 2554.
เลขเรียกRA784.5 ด124,646.72 ด15ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 วัน(ใหม่)ศัลยกรรมชีวิต / ภาวดี วิเชียรรัตน์.
ชื่อผู้แต่งภาวดี วิเชียรรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฤกษ์ดียามดี [ผู้จัดจำหน่าย], 2549.
เลขเรียก613.04244 ภ 566จ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา