Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วันนรกในแบกแดด = A Hundred and one days / Asne Seierstad เขียน ; โสภาพรรณ รัตนัย แปล.
ชื่อผู้แต่งแซร์สตัด, โอสเนอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกDS79.76 ซ84,303.66 ซ77ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHate can not win = ความเกลียดชังไม่เคยชนะ / วันเฉลิม จันทรากุล บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาบอนอิงค์, 2546.
เลขเรียกDS79.76 ฮ73,973.931 ฮ613
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย / ณัชชา...
ชื่อผู้แต่งณัชชา อาจารยุตต์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาและเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครามอิรักที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทย / ปิยดา อ...
ชื่อผู้แต่งปิยดา อินทรวรพัฒน์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเท้าบนผืนทรายกับทหารหญิงไทยในอิรัก / กันทิมา ชะระภิญโญ.
ชื่อผู้แต่งกันทิมา ชะระภิญโญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกDS79.76 ก63,303.66 ก389ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามหา ซาห์รา = The flying carpet of small miracles / Hala Jaber, เขียน ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล
ชื่อผู้แต่งจาเบอร์, ฮาลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 2552, [2009]
เลขเรียก956.70443092 จ298ต 2552 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Questions & answers about...
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2552.
เลขเรียกHN700.55.S6 ถ319 2552,956.7 ล816 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไม?ต้องโค่นซัดดัม / [เกษม อัชฌาสัย ; บรรณาธิการ ศักดิ์ชาย พูดเพราะ]
ชื่อผู้แต่งเกษม อัชฌาสัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์, 2546.
เลขเรียกDS79.76 ก786,973.931 ก789ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางประเทศไทย : เมื่อโลกหยุดค้อมหัวให้ตะวันตก / ธีรยุทธ บุญมี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกDS575 .ธ67 2547,303.485 ธ641ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทูร่าไดอารี่ / โดย Thura Al-Windawi และ Robin Bray ; วิทยา ทองสุข แปล.
ชื่อผู้แต่งอัล-วินดาวี, ทูร่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกDS79.76 .อ63 2547,956.70443 อ573ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนอสตราดามุสชี้สหรัฐถล่มอิรัก ผลักสู่สงครามล้างโลก / โดย สนธิ สารธรรม.
ชื่อผู้แต่งสนธิ สารธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546.
เลขเรียกBF1815.N8 ส33,133.3092 ส192น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาดแผลอเมริกา : สงครามกับเสรีภาพในประวัติศาสตร์อเมริกา / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกE169.12 ธ73,303.625 ธ38บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาอิรัก : วิกฤตการณ์ และนัยสำคัญเกี่ยวกับไทย : เอกสารประกอบการอภิปราย ณ ห้องประชุมจุมภฏพันธุ์ทิพย...
ชื่อผู้แต่งการอธิปรายเรื่อง ปัญหาอิรัก: วิกฤตการณ์และนัยสำคัญเกี่ยวกับไทย
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา