Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วันนรกในแบกแดด = A Hundred and one days / Asne Seierstad เขียน ; โสภาพรรณ รัตนัย แปล.
ชื่อผู้แต่งแซร์สตัด, โอสเนอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกDS79.76 ซ84,303.66 ซ77ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHate can not win = ความเกลียดชัง...ไม่เคยชนะ/ วันเฉลิม จันทรากุล.
ชื่อผู้แต่งวันเฉลิม จันทรากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาบอนอิงค์, 2546.
เลขเรียกDS 79.72 ว425ฮ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHate can not win = ความเกลียดชังไม่เคยชนะ / วันเฉลิม จันทรากุล บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาบอนอิงค์, 2546.
เลขเรียกDS79.76 ฮ73,973.931 ฮ613
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับทางเศรษฐกิจในกรอบของสหประชาชาติ : ศึกษากรณีสงครามอิรัก-คูเวต / อาคม ชนิตวัธน์ = Economic s...
ชื่อผู้แต่งอาคม ชนิตวัธน์ 2520-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซีย กับกฎหมายระหว่างประเทศ / โดย พันโท ประสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ชัย ขัตติยะ 2495-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก341.6 ป417ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย / ณัชชา...
ชื่อผู้แต่งณัชชา อาจารยุตต์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาและเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครามอิรักที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทย / ปิยดา อ...
ชื่อผู้แต่งปิยดา อินทรวรพัฒน์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงโลก : การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง / สุรชาติ บำรุงสุข.
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557.
เลขเรียกUA10.5 ส7ค 2557,ส.ร. 320.9593 ส472ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซัดดัม ฮุสเซน กับวิกฤตการณ์อ่าวเปอร์เซีย = Saddam Hussein and the crisis in the gulf / โดย จูดิธ ม...
ชื่อผู้แต่งมิลเลอร์, จูดิธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, [2534]
เลขเรียกDS79.66.ฮ75 ม65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซัดดัม ฮุสเซน นักรบผู้เขย่าโลก / เรียบเรียง บุญมาก พรหมพ้วย ; บรรณาธิการ สมภพ โรจนพันธ์
ชื่อผู้แต่งบุญมาก พรหมพ้วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มัณฑนาสถาปัตย์, 2534.
เลขเรียกDS79.66.H8 บ526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซัดดัม ฮุสเซน นักรบผู้เขย่าโลก / เรียบเรียง, บุญมาก พรหมพ้วย ; บรรณาธิการ, สมภพ โรจนพันธ์.
ชื่อผู้แต่งบุญมาก พรหมพ้วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มัณฑนาสถาปัตย์, 2534.
เลขเรียกDS79.6.H8 บ7,923.2567 บ526ซ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิวัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเปซพับลิเคชั่น, [2534?]
เลขเรียก320.9567 ซ132
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา