Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมแพทย์ทหารบก / ดำรงค์ ธนะชานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ จำกัด, 2542.
เลขเรียกRC971 ห159 2542,W2 พ8ห 2542,610.6 ร196
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมของประเทศไทยด้านการแพทย์ต่อภัยสงครามชีวภาพ / วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์.
ชื่อผู้แต่งวิเชษฐ์ ลีลามานิตย์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก358.38 ว558ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกหมอในป่า / พิทักษ์ ชัยสูงเนิน.
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ ชัยสูงเนิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกR702 พ63,W9 พ673 2550,92 พ673บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา