Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" / [จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2558
เลขเรียกDS578.3 จ73 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วันศิลป์ พีระศรี" 15 กันยายน 2543 / งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกNB1023.S5 ว436 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วันศิลป์ พีระศรี" 15 กันยายน 2543.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543].
เลขเรียก927.3 ศ523ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ศิลปินชั้นเยี่ยม : การแสดงศิลปกรรมเนื่องใน "วันศิลป์ พีระศรี" 15 กันยายน 2543 = 10 artists of di...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. หอศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกN7321 .ศ6445 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ศิลปินชั้นเยี่ยม : การแสดงศิลปกรรมในวาระครบ 50 ปี ศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2492-2542 = 19 artists o...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. หอศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกN7321 .ศ645 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ศิลปินเอกแห่งกรุงสยาม / สุจิตรา มาถาวร เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา มาถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.ที.พี.เวิลด์มีเดีย, 2542.
เลขเรียกN7322.5 .ส74 2542,927.593 ส42จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / [กองบรรณาธิการ ทิพยธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์, สายฝน โสวัณณะ]...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียก731.76 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียกNA9355.B3 อ22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก959.3043 อ12จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" / [กองบรรณาธิการ ทิพยธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์, สายฝน โสวัณณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSilpa : transform : 123 ปี วันศิลป์ พีระศรี 2558.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. หอศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกN7321 .ศ6425 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุม "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต" / จัดโดย กองทุนสุเชาว์ ศิษย์คเณศ ณ ศูนย์สัง...
ชื่อผู้แต่งการประชุม "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต" (2530 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนสุเชาว์, 2530.
เลขเรียกN7321.ร6 ก67 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา