Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมชาติสัมพันธ์" โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อติดตั้งโรงแรม โฮเต็ล เจ พัทยา = Relationship in na...
ชื่อผู้แต่งมณฑิศรณ์ พิมพ์ศรี
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreen stay / บรรณาธิการ อัจฉรา จีนคร้าม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกNK2110 .บ65 2560,645 ก173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ : การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคารบริษัทอ...
ชื่อผู้แต่งกุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง "ชนบทอีสานกับจิตนา...
ชื่อผู้แต่งอำพร แสงไชยา.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เรื่องผสานลวดลายวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งอรรณพ อิ่มเจริญ.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เรื่อง "ชีวิต ธรรม...
ชื่อผู้แต่งนฤนาท เจิมวรรธนะ.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนคร...
ชื่อผู้แต่งศิริบุญ รัตนบุรี.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายใน เดอะวอร่าสปาวรบุระรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดป...
ชื่อผู้แต่งอรนุช สมคะเน.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ดรีม โฮเต็ล บางกอก เรื่องดินแดนแห่งความสงบสุขในจิน...
ชื่อผู้แต่งภูวนัย เมืองเจริญ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เพื่อติดตั้ง สำนักงานใหญ่ บริษัท King Power Complex กรุงเทพมหานคร เรื่องสั...
ชื่อผู้แต่งฆนา วีระเดชะ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง "ปรารถนาแห่งรัก" เพื่อติดตั้งภายในโรงแรม เมืองกุเรปัน สมุย = ...
ชื่อผู้แต่งวิมล เขียวมาก.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง "วิถีแห่งจิตพอเพียง" เพื่อติดตั้งภายใน "Casa Del Mare Hua-Hin...
ชื่อผู้แต่งเขมา แฉ่งฉายา.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงธรรมชาติ = Changing of natural form / โดย พิชฌาภา วัดอิ่ม.
ชื่อผู้แต่งพิชฌาภา วัดอิ่ม.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามของธรรมชาติและความรัก : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในรีสอร์ท ลา ทอสคานา = Natur...
ชื่อผู้แต่งณัฐนิชาช์ ลิ้มสุขนิรันดร์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความทุกข์-ความสุข : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์ติดตั้งภายในสวนโมกข์กรุงเทพฯ = Distress-happin...
ชื่อผู้แต่งอาทร บุตรสีทัด.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา