Found: 79  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมชาติสัมพันธ์" โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อติดตั้งโรงแรม โฮเต็ล เจ พัทยา = Relationship in na...
ชื่อผู้แต่งมณฑิศรณ์ พิมพ์ศรี
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ไอเดีย แต่งบ้านสวย กรวรรณ คันโธ text
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ คันโธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บ้านและสวน 2553
เลขเรียกNK2110 ก181ส 2553,747.7 ก182ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreen stay / บรรณาธิการ อัจฉรา จีนคร้าม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกNK2110 .บ65 2560,645 ก173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiving mini ไอเดียดีในพื้นที่เล็กของเด็ก ๆ / ภัทรสิริ อภิชิต.
ชื่อผู้แต่งภัทรสิริ อภิชิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2553.
เลขเรียกNK2117.C4 ภ63 2553,747 ภ63ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Art of home : show your creative style [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Central, [25..].
เลขเรียกNK ด7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Emperor of style / ชุลีพร ปลัดคุณ, บรรณาธิการและนักเขียน ; รุจิรา ใจศักดิ์, สัมภาษณ์และนักเขียน
ชื่อผู้แต่งชุลีพร ปลัดคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มเพอเรอร์ ดี วัน, 2558.
เลขเรียกNA 7115 อ898 2558,747 อ638 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ : การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคารบริษัทอ...
ชื่อผู้แต่งกุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง "ชนบทอีสานกับจิตนา...
ชื่อผู้แต่งอำพร แสงไชยา.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เรื่องผสานลวดลายวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งอรรณพ อิ่มเจริญ.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เรื่อง "ชีวิต ธรรม...
ชื่อผู้แต่งนฤนาท เจิมวรรธนะ.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนคร...
ชื่อผู้แต่งศิริบุญ รัตนบุรี.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายใน เดอะวอร่าสปาวรบุระรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดป...
ชื่อผู้แต่งอรนุช สมคะเน.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ดรีม โฮเต็ล บางกอก เรื่องดินแดนแห่งความสงบสุขในจิน...
ชื่อผู้แต่งภูวนัย เมืองเจริญ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เพื่อติดตั้ง สำนักงานใหญ่ บริษัท King Power Complex กรุงเทพมหานคร เรื่องสั...
ชื่อผู้แต่งฆนา วีระเดชะ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง "ปรารถนาแห่งรัก" เพื่อติดตั้งภายในโรงแรม เมืองกุเรปัน สมุย = ...
ชื่อผู้แต่งวิมล เขียวมาก.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา