Found: 2,110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Relationships" art exhibition. "Connections" art exhibition / Pitiwat Somthai, Pakamas Suwannipa, ...
ชื่อผู้แต่งPitiwat Somthai.
พิมพลักษณ์Bangkok : [National Gallery], 2002.
เลขเรียกN5085.B3 P55 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คู่" Couple การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 17 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ / จัดโดย คณะจิตรกรรมประติม...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรม (ครั้งที่ 17 : 2543 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
เลขเรียก708.9593 ก 653 ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คู่" การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 17 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / ค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
เลขเรียก708.9593 ม575ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จากภายใน สู่ภายนอก" : การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 20 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกN7321 .ศ6322 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นิมิตจักรราชา : จงคำนับข้า ข้าคือจักรพรรดิแห่งความฝัน" : นิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2548 =...
ชื่อผู้แต่งสิริภาจุฑาภรณ์ มหิดล, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกN7323.ส682A4 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นิมิตจักราราชา : จงคำนับข้า ข้าคือจักรพรรดิแห่งความฝัน" นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2548 = ...
ชื่อผู้แต่งสิริภาจุฑาภรณ์ มหิดล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกN7323.ส64 น64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บึงบอระเพ็ด" 1999 = Bung Boraphet 1999.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมใจการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกN7321 .บ66 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง" : การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 21 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกN7321 .ศ6322 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รากเหง้า" มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2540?]
เลขเรียกN6488.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รากเหง้า" มหาวิทยาลัยศิลปากร : นิทรรศการผลงานของ "ศิษย์" โรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียนศิลปากรแผน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกLG395.ท9ศ6 ศ6225
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศิลปกรรม+สีศิลปากร" : การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 19 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกN7321 .ศ6322 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศิลปกรรมสุวรรณภูมิ" : การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปาก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกN7321 .ศ6322 2546a
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัครศิลปิน" : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียกNE755 .ช843 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 15" : การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา (ครั้งที่ 15 : 2553 : มหาวิทยาลัยบูรพา)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
เลขเรียก700.74 น594นง 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เสาหลักแห่งความเพียร" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 =...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกN7321 .ศ6322 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา