Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกDS575.5.ม7 ด59 2545,297 ด554ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / โดย ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515.
เลขเรียก959.302 ด 583 ค 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัษนาวี = Mathnavi / ผู้แต่ง, เมาลานา ญะลา ลุดดีน มุฮัมมัด รูมี ; แปลภาคภาษาอังกฤษ, E.H. Whinfield...
ชื่อผู้แต่งเมาลานา ญะลาลุดดีน มุฮัมมัด รูมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย, 2545.
เลขเรียก891.51 ม829ม 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิมในวรรณกรรมไทย : เรื่องสั้น ภายใต้แผนงานวิจัย "ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกมุสลิมแ...
ชื่อผู้แต่งนารีมา แสงวิมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกวจ 895.91 น487ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิมในวรรณกรรมไทย: เรื่องสั้น : รายงานวิจัย / นารีมา แสงวิมาน.
ชื่อผู้แต่งนารีมา แสงวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก895.91 น487ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีศาสนา : การศึกษาขั้นพื้นฐาน / เสาวภา ธานีรัตน์
ชื่อผู้แต่งเสาวภา ธานีรัตน์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2529
เลขเรียก809.93382 ส943ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา