Found: 121  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฎิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา / ...
ชื่อผู้แต่งสะมาแอ บือราเฮง
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกBP189.33 ส64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 คำเตือนจากจดหมายเปิดผนึกของท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ / ถอดความโดย อัล-อาชาอีรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ส.วงศ์เสงี่ยม, 2551.
เลขเรียก297.63092
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ขั้นตอนสู่การเป็นร็อบบานียีน / อัล-บุนยาน.
ชื่อผู้แต่งอัล-บุนยาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฟิตยะตุลฮัก, 2551.
เลขเรียก297.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 หะดีษ ของนะวาวีย์ พร้อมคำอธิบายและประวัติผู้รายงาน / อัล-อีหม่ามยะหฺยา บินชัรฺฟุดดีน อัน-นะวาวีย...
ชื่อผู้แต่งยะหฺยา บิน ชัรฺฟุดดีน อัน-นะวาวีย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2546.
เลขเรียกBP135.A3 ย65ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวี (พร้อมคำอธิบายและบทเรียนที่ได้รับ) เล่ม 1 / อบูซะกะรียา, ยะหฺยา บินชะร็อฟ อั...
ชื่อผู้แต่งอัน-นะวะวี, อบูซะกะรียา, ยะหฺยา บินชะร็อฟ
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2560
เลขเรียก297.12521 อ115ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMuntakhab Ahadith = ฮะดีษที่คัดสรร : ฮะดีษหัวกะทิ ที่เกี่ยวดองกับ 6 คุณลักษณะในงานดะอวะฮ ตับลีฆ โปร...
ชื่อผู้แต่งยูซุฟ บินอับดุลฮามิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคิดคนขายเครา 2549, 2552.
เลขเรียกBP135 ย72ม 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMuntakhab Ahadith = ฮะดีษที่คัดสรร : ฮะดีษหัวกะทิ ที่เกี่ยวดองกับ 6 คุณลักษณะในงานดะอวะฮ ตับลีฆ โปรแ...
ชื่อผู้แต่งยูซุฟ บิน อับดุลฮามิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคิดคนขายเครา 2549, 2551.
เลขเรียกBP135 ย72ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกอฎอ กอดัร : กฎระเบียบแห่งจักรวาล / กฤษดา เวลาดี.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา เวลาดี.
พิมพลักษณ์กระบี่ : อิสลามาภิวัตน์, 2556.
เลขเรียก297.22 ก257ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิสลามในสมัยนบีมุฮัมมัด : กรณีศึกษาอัศศุฟฟะฮฺ / ฟูรกอน บูงอตาหยง
ชื่อผู้แต่งฟูรกอน บูงอตาหยง
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกBP165.5 พ74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อน -- ฤดูเก็บเกี่ยว / บุหรง.
ชื่อผู้แต่งบุหรง.
พิมพลักษณ์สตูล : ทอฝัน, 2556.
เลขเรียก297.2 บ754ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยวิวะซัลลั...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เฟิสท์ ออฟเซท, 2559
เลขเรียก297.63 ค172 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงดงาม ของชีวิตคู่ = Splendour of matrimony / เขียนโดย มุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ.
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด นาอีม ประดับญาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2551.
เลขเรียก306.8 ม651ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเร้นลับอัลฆอยบ์ / ฮุซัยนี หวังภักดี.
ชื่อผู้แต่งฮุซัยนี หวังภักดี
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548.
เลขเรียก297.21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศรัทธา = Questions and answers about faith / M. Fethullah Gulen ; บรรจง ...
ชื่อผู้แต่งกูเลน, เอ็ม ฟัตฮุลลอฮุ.
พิมพลักษณ์[สิงคโปร์ : Millen Trading], 2551.
เลขเรียกBP166.78 ก77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำนะศีหะฮฺ ว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสะลาฟียฺ / อับดุลมุหฺสิน อัล-อับบาด และ อิบรอฮีม บิน อะม...
ชื่อผู้แต่งอัล-อับบาด, อับดุลมุหฺสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บ้านบุชรอ, 2555.
เลขเรียก297.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา