Found: 258  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฎิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา / ...
ชื่อผู้แต่งสะมาแอ บือราเฮง
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกBP189.33 ส64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 คำเตือนจากจดหมายเปิดผนึกของท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ / ถอดความโดย อัล-อาชาอีรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ส.วงศ์เสงี่ยม, 2551.
เลขเรียก297.63092 ย38 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ขั้นตอนสู่การเป็นร็อบบานียีน / อัล-บุนยาน.
ชื่อผู้แต่งอัล-บุนยาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฟิตยะตุลฮัก, 2551.
เลขเรียก297.2 อ117ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 หะดีษ ของนะวาวีย์ พร้อมคำอธิบายและประวัติผู้รายงาน / อัล-อีหม่ามยะหฺยา บินชัรฺฟุดดีน อัน-นะวาวีย...
ชื่อผู้แต่งยะหฺยา บิน ชัรฺฟุดดีน อัน-นะวาวีย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2546.
เลขเรียกBP135.A3 ย65ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม
ชื่อผู้แต่งจรัญ มะลูลีม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกDS63.1 จ4อ 2557,320.9174927 จ154อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLessons of life บทเ(ก)รียนของชีวิต / หนูวานี เวคอัพ, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งกุลวาณี อาบีดีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท, 2558, [2015]
เลขเรียกAC159 ก728ล 2558,158 น1541ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMuntakhab Ahadith = ฮะดีษที่คัดสรร : ฮะดีษหัวกะทิ ที่เกี่ยวดองกับ 6 คุณลักษณะในงานดะอวะฮ ตับลีฆ โปร...
ชื่อผู้แต่งยูซุฟ บินอับดุลฮามิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคิดคนขายเครา 2549, 2552.
เลขเรียกBP135 ย72ม 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMuntakhab Ahadith = ฮะดีษที่คัดสรร : ฮะดีษหัวกะทิ ที่เกี่ยวดองกับ 6 คุณลักษณะในงานดะอวะฮ ตับลีฆ โปรแ...
ชื่อผู้แต่งยูซุฟ บิน อับดุลฮามิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคิดคนขายเครา 2549, 2551.
เลขเรียกBP135 ย72ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการชูรอ วิถีการบริหารการปกครองตามหลักศาสนาอิสลาม / สะสือรี วาลี
ชื่อผู้แต่งสะสือรี วาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
เลขเรียกBP166 ส-ก 2557,297.2 ส515ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกอฎอ กอดัร : กฎระเบียบแห่งจักรวาล / กฤษดา เวลาดี.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา เวลาดี.
พิมพลักษณ์กระบี่ : อิสลามาภิวัตน์, 2556.
เลขเรียก297.22 ก257ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตครอบครัวตามแนวทางจากอัลกุรอาน และอัลหะดิษ พร้อมด้วย คำสอน 99 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ควา...
ชื่อผู้แต่งเชคมุฮัมมัด ชอและห์ อัลมุนัจญิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [2545]
เลขเรียก297.2 ช57ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับใช้คำสอนศาสนาอิสลามเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรร...
ชื่อผู้แต่งมาโนชญ์ พัชนี.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ศรัทธาในสูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน อายะฮฺที่ 1-11 = An Analytical Study o...
ชื่อผู้แต่งก้อหรี บุตรหลำ.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; 2550.
เลขเรียกThesis 297.22 ก19ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิสลามในสมัยนบีมุฮัมมัด : กรณีศึกษาอัศศุฟฟะฮฺ / ฟูรกอน บูงอตาหยง
ชื่อผู้แต่งฟูรกอน บูงอตาหยง
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกBP165.5 พ74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา