Found: 1,571  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จราเมาะห์อากามา" (การบรรยายศาสนา) : ความหมายและขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของชาวมลายูมุสลิมสายจารีต ...
ชื่อผู้แต่งอัสรี มาหะมะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 297.092 อ118จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฎิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา / ...
ชื่อผู้แต่งสะมาแอ บือราเฮง
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกBP189.33 ส64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'คุยกันอีกครั้ง' / โดย หัจญี ประยูร วทานยกุล.
ชื่อผู้แต่งประยูร วทานยกุล, หัจญี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกBQ4075 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีในชีวิต / ศอดิกีน อับดุลบารีย์.
ชื่อผู้แต่งศอดิกีน อับดุลบารีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่องทางธรรม, 2545.
เลขเรียก297.87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ศอหาบะฮฺ ผู้ได้รับสัญญาสวรรค์ / มันศูร อับดุลลอฮฺ ; ลำธาร์ ณ บางแก้ว, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งมันศูร อับดุลลอฮฺ
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2553.
เลขเรียกBP75.5 ม63ส 2553,297.648
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 บทดุอา / มัรวาน สะมะอุน.
ชื่อผู้แต่งมัรวาน สะมะอุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [254-].
เลขเรียกBP133.7.D4 ม6ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 คำเตือนจากจดหมายเปิดผนึกของท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ / ถอดความโดย อัล-อาชาอีรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ส.วงศ์เสงี่ยม, 2551.
เลขเรียก297.63092
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 พระศาสดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. วงศ์เสงี่ยม, [2544].
เลขเรียก297.24 ย318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ขั้นตอนสู่การเป็นร็อบบานียีน / อัล-บุนยาน.
ชื่อผู้แต่งอัล-บุนยาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฟิตยะตุลฮัก, 2551.
เลขเรียก297.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ศาสนา และวัฒนธรรม / ชมรมศาสนศาสตร์และวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งศาสนศาสตร์และวัฒนธรรม, ชมรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519.
เลขเรียก200 ศ227ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ข้อคิด--เพื่อปรุงชีวิตในบ้าน / เขียนโดย เชค มุฮัมมัด ซอแลห์ อัลมุนัจญิด ; แปลและเรียบเรียงโดยมยุ...
ชื่อผู้แต่งเชค มุัมมัด ซอแลห์ อัลมุนัจญิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก297.092 ช692ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ข้อคิด--เพื่อปรุงชีวิตในบ้าน /เขียนโดย เชค มุฮัมมัด ซอและห์ อัลมุนัจญิด ; แปลและเรียบเรียงโดย มยุ...
ชื่อผู้แต่งเชค มุฮัมมัด ซอและห์ อัลมุนัจญิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก297.092 ช797ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ข้อคิด...เพื่อปรุงชีวิตในบ้าน / เขียนโดย เชค มุฮัมมัด ซอและห์ อัลมุนัจญิด ; แปลและเรียบเรียงโดย ม...
ชื่อผู้แต่งอัลมุนัจญิด, มุฮัมมัด ซอและห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกBP130.85 อ64ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ข้อคิดเพื่อปรุงชีวิตในบ้าน/ เชค มุฮัมมัด ซอและห์ อัลมุนัจญิด; แปลและเรียบเรียงโดย อาอิชะห์ มุนีร...
ชื่อผู้แต่งอัลมุนัจญิด, เชค มุฮัมมัด ซอและห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย, 2545.
เลขเรียก297.73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 หะดีษ ของนะวาวีย์ พร้อมคำอธิบายและประวัติผู้รายงาน / อัล-อีหม่ามยะหฺยา บินชัรฺฟุดดีน อัน-นะวาวีย...
ชื่อผู้แต่งยะหฺยา บิน ชัรฺฟุดดีน อัน-นะวาวีย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2546.
เลขเรียกBP135.A3 ย65ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา