Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" / [จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2558
เลขเรียกDS578.3 จ73 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท [Text]
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อันพู, 2556
เลขเรียกDS573 .ช72 2556,920 ช242ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชื่อลือนามสงครามไทย-พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท ; ภาณุพงศ์ ชูอรุณ, ภาพประกอบ ; อุ...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมพู, 2555.
เลขเรียกDS573 .ช72 2555,920 ช72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน วีรชนประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียก320.9593 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สิ่งมงคล / สมัย สุทธิธรรม.
ชื่อผู้แต่งสมัย สุทธิธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2548.
เลขเรียก294.31218 ส 239 ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลาคม วันมหาปิติ / โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2554.
เลขเรียกDS575.35 อ24 2554,320.9593 ส358 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีตะนาวศรี / ซัง ตะวันออก, วันลา วันวิไล บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี] : ม.ป.พ., 2551.
เลขเรียกDS575.35 ห65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กองประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียก731.76 อ114จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / กองประชาสัมพันธ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กองประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียกNA9348 อ-จ 2558,731.76 อ114จ 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาพจิตรกรรมวีรกรรม หรือคุณลักษณะที่สำคัญในอดีตของทหารบก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
ชื่อผู้แต่งกองทัพบก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2538.
เลขเรียกND1021 .ก52 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสวนา 35 ปี 14 ตุลา มองผ่านบทนิพนธ์ "จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม" เขีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2551.
เลขเรียก320.9593 ป173ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องขุนรองปลัดชู วีรชนคนถูกลืม [videorecording (DVD)] = Unsung Hero / บีบี พิคเจอร์, ผู้ผลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)(ผู้จำหน่าย), 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม / ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์ 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2543.
เลขเรียกJQ1749.A15 ป45,320.9593 ป472จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2513.
เลขเรียกDS583.35 .ป44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา