Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีเบตการเมืองเรื่องศีลธรรม? / ทีมข่าวหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน, ถอดความ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน, 2550.
เลขเรียกJA 74.5.T4 ด622 2550,808.853 ด31 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุมมองนายอานันท์ / อานันท์ ปันยารชุน.
ชื่อผู้แต่งอานันท์ ปันยารชุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2541-2544.
เลขเรียกJQ1746 อ65,320.9593 อ25ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวจนวิเคราะห์เชิงวิพากย์เพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาภาษาของนักการเมืองสตรี...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี คทวณิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHQ 1236.5 .T5 ส27 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันทักษิณ 2 / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขอคิดด้วยคน, 2547.
เลขเรียกDS570.6.ท625 ร772 2547,495.918 ร715
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะทางการเมือง / โดย อาจาโร วัดใหม่, [ผู้รวบรวมและเรียบเรียง].
ชื่อผู้แต่งอาจาโร วัดใหม่.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ม.ป.พ., [2549?]
เลขเรียก808.85 อ599ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้งทึ่งงงคำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / บรรณาธิการ จิราภรณ์ ดำจันทร์, พรพรรณ แก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TwoFour Printing, 2552.
เลขเรียกPN 6084.P6 อ775 2552,324.2 อ775
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการอภิปรายในสภา / ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
เลขเรียกPN4055.T5 ท66 2544,808.53 ท453ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา