Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการเลี้ยงดูวัยรุ่นชายของบิดามารดาและพฤติกรรมเสี่ยง ณ ตำบลจารย์ตำรา อำเภอพิมาย จังหวัดนครรา...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี นาควิริยะพงศ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงแม่ / สุภาภรณ์ อัษฎมงคล, บรรณาธิการต้นฉบับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558.
เลขเรียกHQ75.15 จ35 2558,808.86 จ149 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลับเฉพาะผู้ชายพร้อมเคล็ดวิธีดูดีตลอดวัน = about every man''s secret / ปทัตตา ภริตาธรรม, บ.ก. เรียบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2554.
เลขเรียกHQ797 ล253 2554,613.0423 ล253 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลับเฉพาะของลูกชายพ่อแม่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว / ทวีพล เขียนนุกูล.
ชื่อผู้แต่งทวีพล เขียนนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551.
เลขเรียกHQ797 ท56,155.532 ท214ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา