Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปีโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 2457-2547.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
พิมพลักษณ์[นครปฐม : โรงเรียนฯ, 2547].
เลขเรียกLC94.ท9ท6 ร92
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคน-ของ-ท้องถิ่น : เรื่องเล่า "สยามใหม่" จากมุมมองของชุมชน / ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียกAM79.ท9 ค32 2555,959.3 ค32ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทำพิพิธภัณฑ์ / ปณิตา สระวาสี, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ชื่อผู้แต่งปณิตา สระวาสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557.
เลขเรียกAM79.T5 ป3ค 2557,069.09593 ป147ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัดท่าพูด / [จัดทำโดย] วัดท่าพูด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2540.
เลขเรียกNA6022.น2ท64 ป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัดท่าพูด / คณะกรรมการวัดท่าพูด ; บรรณาธิการ สัญญา สุดล้ำเลิศ
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะกรรมการวัดท่าพูด, 2548, [2005]
เลขเรียกBQ6337.N32T3 ป373 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัดท่าพูด ดุทธศักราช 2548 พิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสักการะในวโรกาสที่ พระครูปลัดสังเวย คเวสโก เจ้าอ...
ชื่อผู้แต่งพระครูวรดิตถานุยุตม จร. ชท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานบัณฑิต จำกัด, 2548.
เลขเรียกBQ6337 พ322ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัดท่าพูด พุทธศักราช 2548.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, [2548].
เลขเรียกBQ6337.น7 ป46 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัดท่าพูด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2540.
เลขเรียกBQ6337.น7 ท63 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไท, 2551.
เลขเรียกAM79.ท9 พ646 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ระยะที่ 2 ปีที่ 1 วิจัยและพัฒนาพิพิธภ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2549.
เลขเรียกAM79.ท9 ศ732 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ระยะที่ 2 ปีที่ 2 ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2551.
เลขเรียกAM79.ท9 ศ732 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนสีรุ้ง : เรื่องเล่าจากหมู่บ้านและพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม / ภาวิตา ใจก...
ชื่อผู้แต่งภาวิตา ใจกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียกGT3471.ท9 ภ65,น ภ478ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนสีรุ้ง : เรื่องเล่าจากหมู่บ้านและพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน, จ.นครปฐม / ภาวิตา ใจกล...
ชื่อผู้แต่งภาวิตา ใจกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2550, [2007]
เลขเรียกDS589.N3 ภ478ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม : พิพิธภัณฑ์ / รวบรวมโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สำนักงาน, 2555].
เลขเรียกAM79.ท9 น24 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปีที่ 1 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
เลขเรียก069.09593 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา