Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาพจิตรกรรมไทยบนฝาประจันที่วัดบางแคใหญ่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / โดย ธีรกฤติ อภิรัก...
ชื่อผู้แต่งธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม / โดย เทพ สุนทรศารทูล.
ชื่อผู้แต่งเทพ สุนทรศารทูล.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : วัดเพชรสมุทรวรวิหาร, 2540.
เลขเรียกBQ5125.M8 ท73 2540,294.31218 ท596ป 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอัมพวันเจติยาราม "เรื่องพระราชประวัติพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" : งานสนองพระราชด...
ชื่อผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ, 2545.
เลขเรียกND2835.ฮ9ส5 ภ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดบางแคใหญ่ = Wat Bangkae Yai / เรื่อง : น. ณ ปากน้ำ, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ; แปล : กนกวรรณ ฤทธิไพโร...
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2544.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534.
เลขเรียกND2835.ฮ9ส5 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2559.
เลขเรียกBQ6337.ส52ป45 ศ66 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดอมรวดี 1 - 3 ก.พ. 2535 ปิดทองฝังลูกนิมิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมและวัฒนธรรมชุมชนคนยี่สาร / [จัดโดย] ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์วั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2545.
เลขเรียกDS589.ส5 ส623 2545,WZ70.JT3 ก941พ 2545,610.9593 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม, 25-
เลขเรียก915.93 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม / [พระราชวชิรดิลก, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.ออฟเซ็ท กราฟฟิคดีไซน์, 2539.
เลขเรียก294.3437 ห313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม / ไกรนุช ศิริพูล.
ชื่อผู้แต่งไกรนุช ศิริพูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิวไทยมิตรการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกBQ6337.ส5 ก96 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา