Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก / จัดทำโดยสุรพล เศวตเศรนี ; เรื่อง ร้อยตะวันพันดาว, นายนกเขา ; ภาพประกอบและ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554?]
เลขเรียกDS566.2 ค34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก / จัดทำโดย สุรพล เศวตเศรนี ; เรื่อง ร้อยตะวันพันดาว, นายนกเขา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554?].
เลขเรียกDS566.2 ค139
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก / จัดทำโดยสุรพล เศวตเศรนี ; เรื่อง ร้อยตะวันพันดาว, นายนกเขา ; ภาพประกอบและแ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554?].
เลขเรียกDS566.2 .ค34 2554
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS588 ท163ก,915.93กท ก262ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 25556.
เลขเรียกDS588.C33 ท163 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS588 ท163น,915.93กพ ก593ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS588 ท163ต,915.93กบ ก218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำเที่ยวเมืองไทย - กรุงเทพฯ [พิมพ์ครั้งที่ 3 2554 ]/ ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
ชื่อผู้แต่งก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2554
เลขเรียกPL1129.T5 ก365 2554,495.1 ก19น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี / หวน พินธุพันธ์
ชื่อผู้แต่งหวน พินธุพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559
เลขเรียกDS589.ล3 ห53,959.3 ห354ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระวัดภาคกลางศักดิ์สิทธิ์ บูชาเสริมมงคลชีวิต ให้ลาภ ให้รวย / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกBQ6337.B2 บ426 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคกลางตอนบน / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา.
พิมพลักษณ์นครนายก : โรงพิมพ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2535.
เลขเรียกDS588.ก4 น64,915.93 น27ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล่องล้านนา / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
เลขเรียกDS588.N6 ล52 2561,915.93 ล192 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา