Found: 5,935  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปู่อมเรศสอนธรรม" เด็กรู้ใหม? ทำทานอย่างไรได้บุญมาก / โดย อมเรศ ศิลาอ่อน.
ชื่อผู้แต่งอมเรศ ศิลาอ่อน.
พิมพลักษณ์23 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แจ๊ค"เจ้าตูบผจญภัย / Valerie Hobbs ; ปิยะพันธ์ ยุติศรี, แปล.
ชื่อผู้แต่งฮอบส์, วาเลอรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะวันส่อง, 2554.
เลขเรียกPZ7.ฮ53 จ82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทย : สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี / สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2555?]
เลขเรียกย 495.9152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,300 สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย / อลิษา โอฬารรัตน์มณี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียก398.9 ห141ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1.2.3 : สำหรับชั้นอนุบาลและชั้นเด็กเล็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาณยา, 2524.
เลขเรียกPZ90.T364 ห158
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นิทานอีสปยอดนิยม / วนิษา เทียมเมฆ
ชื่อผู้แต่งวนิษา เทียมเมฆ
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2555
เลขเรียกย 398.2 ว153ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก / สุเทพ จิตรชื่น บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุเทพ จิตรชื่น บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2532
เลขเรียก016.8 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ / วิริยะ สิริสิงห รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542.
เลขเรียกAC159 ว6ห 2542,089.9591 ว37ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ : ชุด ทะเลและมหาสมุทร / วิริยะ สิริสิงห ราบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542.
เลขเรียกQL121 ว6ห 2542,551.46 ว37ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ : ชุด ลม ฟ้า อากาศ / วิริยะ สิริสิงห ราบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกQC981 ว6ห 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ : ชุดไดโนเสาร์ / วิริยะ สิริสิงห ราบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกQE862.D5 ว6ห 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานอีสป / [เรื่อง: อีสป ; ภาพ: ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์]
ชื่อผู้แต่งอีสป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลนฟอร์คิดส์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประวัติศาสตร์สร้างโลก 2 : จากจักรวรรดิไบแซนไทน์อันยิ่งใหญ่สู่การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา (...
ชื่อผู้แต่งยอง,เย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2557
เลขเรียกPZ50.531 ย71,909 ย169ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประวัติศาสตร์สร้างโลก 3 : จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ฉบับการ์ตูน) / ...
ชื่อผู้แต่งยอง,เย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2557
เลขเรียก909 ย169ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา