Found: 1,043  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ร่างกายมนุษย์ / อเล็กซ์ ฟริท, มินนา เลซีย์, โจนาทาน เมลมอท และแมททิว โอลด์แฮ...
ชื่อผู้แต่งฟริท, อเล็กซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์, 2560.
เลขเรียกQM23.2 ห36,QT104 ห159 2560,612 ฟ135ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ / ดันแคน บรีเวอร์ เรื่อง ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
ชื่อผู้แต่งบรีเวอร์, ดันแคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกPZ7.B74 ร54,609 บ226ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา วันประชาธิปไตย : บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาวชน / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, เนาวรัตน์ พงษ...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2551.
เลขเรียกDS575.35 ช642 2551,320.9593 ช495สส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เดือนอัศจรรย์วันของเรา Separation / อิชิกาวา ทากุจิ, เขียน ; ภัทร์อร พิพัฒนกุล, แปลจาก Separatio...
ชื่อผู้แต่งทากุจิ, อิชิกาวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนนักอ่าน, [2551]
เลขเรียก808.8 ท375ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 เทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ 4 นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนของไทย / สุพิน วิริยะพงศ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งสุพิน วิริยะพงศ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2545.
เลขเรียกPL4201 .ส73 2545,928 ส46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน / จัดทำโดย โครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน สมาพันธ์อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านบนต้นไม้, บริษัทแปลนบุ๊คเน็ต, 2542.
เลขเรียกZ1037.8.ท9 ห64 2542,011.62 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 โจ๋ล่าขุมทรัพย์เหมืองทอง = Pigeon post / อาร์เธอร์ แรนซัม, เรื่องและภาพ ; Granta แปล.
ชื่อผู้แต่งแรนซัม, อาร์เธอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกPZ7.R175 ป83,823.912 ร918ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbout : blank = ช่องว่าง : ไม่ต่างวัย / ยุทธภูมิ ตั้งศิริสัมฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งยุทธภูมิ ตั้งศิริสัมฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2547.
เลขเรียกBF724 ย363,ย ย444ช 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeauty & the baest ดวงแก้วมายา / Hayashi Kisara.
ชื่อผู้แต่งฮายาชิ คิซาระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกย 808.0683 ค322บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องColorful Mori Eto, เขียน ; วิยะดา คะวะงุจิ, แปล.
ชื่อผู้แต่งโมริ, เอโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แจ่มใส 2552
เลขเรียกPL873.O75 ค64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา