Found: 1,720  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปู่อมเรศสอนธรรม" เด็กรู้ไหม? ทำทานอย่างไรได้บุญมาก / อมเรศ ศิลาอ่อน
ชื่อผู้แต่งอมเรศ ศิลาอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน), 2558.
เลขเรียกBQ4420.G6 อ296ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Pr...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกGR312 .ป463 2523
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นิทานเซ็น ; 10 นิทานเรื่องสั้นเพื่อจริยธรรม / เล่าโดย หลวงพ่อพุทธทาส แห่งสวนโมกขพลาราม
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, [2552]
เลขเรียกBQ9288 พ831,294.3927 พ831ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ดาวนักขัตฤกษ์ / อัสนี
ชื่อผู้แต่งอัสนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2553.
เลขเรียกBQ1029.ท9 อ66,133.56 อ118ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องเนื่องในพุทธศาสนา / วรรณนิภา
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2536
เลขเรียกBQ5815.5 อ15,294.3184 ว251ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 วันบรรลุธรรม ปุจฉา-วิสัชนาว่าด้วย การปฏิบัติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2548.
เลขเรียกBQ5330 จ688,294.3444 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 กลอนธรรม พระพรหมวชิรญาณ / พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดยานนาวา, 2560.
เลขเรียก294.31881 พ349ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ชาดก คุณธรรมสำหรับเยาวชน / ร้อยเรียง นิดดา หงษ์วิวัฒน์ ; ภาพประกอบ โอม รัชเวทย์.
ชื่อผู้แต่งชาดก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนรัก, 2551.
เลขเรียกBQ5780 ป83 2554,294.31883 ช526ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[อนุสรณ์งานศพนางวิมลทิพย์ สุขารมณ์].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2528].
เลขเรียกBQ1029.ท9 อ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEngineering drawing / A. W. Boundy.
ชื่อผู้แต่งBoundy, A. w. (albert william)
พิมพลักษณ์Sydney : McGraw-Hill, c1992.
เลขเรียกT353 B68 1992,233 ร268ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKey concepts in hospitality management / edited by Roy C. Wood
พิมพลักษณ์Los Angeles : Sage, c2013
เลขเรียกTX911.3.M27 K44,647.94 Ke44K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSex issue / ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกHQ23 อ443,303.4 อ444 ล.11
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา