Found: 1,226  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จีน": จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก / ศรัทธา พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งศรัทธา พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทฯ : สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกPS3503.U198 ศ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงจีน / ไช่จั๋วจือ ; หลูเหยียนกวง, ภาพประกอบ ; ปานชีวา บุตราช, แปล.
ชื่อผู้แต่งไช่, จั๋วจือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกHQ1768 ช841ห 2554,920.7251 ช92ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ปัญหาในสามก๊ก / โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
เลขเรียกPL2501 ก951,895.1 ก87ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำถามสามก๊ก / หลี่ฉวนจวิน...[และคนอื่น ๆ] ; ถาวร สิกขโกศล, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2556.
เลขเรียกPL3275.ท9ส63 ห34 2556,895.1 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำถามสามก๊ก / หลี่ฉวนจวิน และคณะ ; ถาวร สิกขโกศล, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียก895.13 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน / ผู้แต่ง : Chen Wei Dong ; ภาพประกอบ : Liang Xiao Long ; ผู้แปล : มนต...
ชื่อผู้แต่งเฉินเหว่ยตง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี, 2555.
เลขเรียกย ฉ491ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า) / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2561
เลขเรียกPL2415 ย65 2561,398.20951 ย326
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า) / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2561.
เลขเรียกPN989.C4 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ระบิล บุนนาค, รวบรวมจากต้นฉบับภาษาจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535.
เลขเรียก895.1 ย318 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง333 คำถามในสามก๊ก / โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537.
เลขเรียก895.1 ส 532 ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 คำศัพท์น่ารู้ อังกฤษ จีน ไทย / Madhu Singh Sirohi, เขียน ; Anuradha S. Grover, เขียน ; ธิติมา ส...
ชื่อผู้แต่งสิงห์ สิโรหิ, มธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2551.
เลขเรียกPL4183 ส732,413 ส 628 ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 คำศัพท์น่ารู้ อังกฤษ-จีน-ไทย / มธุ สิงห์ สิโรหิ
ชื่อผู้แต่งสิงห์ สิโรหิ, มธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์คิดดี้, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา