Found: 188  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นเด็ก" ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าและบริการในนิตยสารครอบครัว / พิชญา เชี่ยวภาษา = "CHILDHOOD CHARAC...
ชื่อผู้แต่งพิชญา เชี่ยวภาษา, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
ชื่อผู้แต่งโสภา ชานะมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกDS563.5 .ส94 2550,309.1593 ส94ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA corpus-based study of patterns and uses of English colour terms : a case study of the adjectives ...
ชื่อผู้แต่งSirintorn Duangkhot.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA reference grammar of radiotelephony in air-ground communication / Paneeta Nitayaphorn = ไวยากรณ์อ...
ชื่อผู้แต่งPaneeta Nitayaphorn.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnalyse des publireportages dans les magazines feminins Fran๐cais / Panthree Boonsatorn = การวิเครา...
ชื่อผู้แต่งPanthree Boonsatorn.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnalyse du discours des guides de voyage en Francais sur la Thailande / Kanungrat Chansuriya = การศ...
ชื่อผู้แต่งKanungrat chansuriya.
พิมพลักษณ์2004.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiscourse on the Khmers in contemporary Thai fiction / Narongdej Phanthaphoommee = วาทกรรมเกี่ยวกับ...
ชื่อผู้แต่งNarongdej Phanthaphoommee.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe UDD movement and political reform discourse : the desecuritization of Thai politics within The ...
ชื่อผู้แต่งAndersen, Alan Wihlborg.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย / จิรเวทย์ รักชาติ = FOUCAULT'S SEXUAL EPISTEME ON TH...
ชื่อผู้แต่งจิรเวทย์ รักชาติ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทย : มุมมองหนึ่งจากนิเทศศาสตร์ = Discourse analysis frameworks an...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549
เลขเรียก401.41 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทย = Discourse analysis frameworks and Thai cases / โดย อรวรรณ ปิล...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก302.23 อ421ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภค / ปิยรัตน์ ปั้นลี้ = Weig...
ชื่อผู้แต่งปิยรัตน์ ปั้นลี้
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกRM222.2 .ป64 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาทกรรม "รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน"/ ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์ = Th...
ชื่อผู้แต่งญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความหมายและความเป็นจริงทางสังคมในตรรกะการบริโภคในเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยม / พิมพ์ชญา ฟัก...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างและประสิทธิผลของวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2538-2540 / สมภพ ก...
ชื่อผู้แต่งสมภพ กิ่งเงิน
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา