Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงของชุมชนรินแม่น้ำปิง กรณีศึกษา คลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร / โดย อมรรัตน์ เกรียงขจร
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ เกรียงขจร
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกHM421 อ286ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำ เรื่อง: นโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง...
ชื่อผู้แต่งสัญชัย สูติพันธ์วิหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549.
เลขเรียกTD313.T5 ส553ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนบน / โดย ประนอม ขาวสุทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539.
เลขเรียกHD890.55.Z8N6 ผ931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนล่าง / โดย นาวิก ดาราพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2538.
เลขเรียกHD890.55 ผ931ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานวิจัยการศึกษาวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและยม / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาส...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกTK1081 ผ931 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา