Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ร้านติ่มซำ ตำรับแดนมังกร = Dim sum lover / บรรณาธิการโดย นฤมล อารีสินพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2557
เลขเรียกTX945 พ837ห 2557,647.95 น276ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChill@Chiangmai / Riki_KuNg.
ชื่อผู้แต่งRiki_KuNg.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกDS589.ช9 ร62 2552,915.93 ร311ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า กรณีศึกษา : การขายอาหารเวียดนามที่ร้านอินโดจีน = Commoditization...
ชื่อผู้แต่งอรนุช วิไลเลิศพงศ์วณิช.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ระหว่างภัตตาคารจีน และญี่ปุ่นในประเทศไทย / ลี่ น่า เหอ = Comparison of ...
ชื่อผู้แต่งลี่ น่า เหอ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกูแน่ / สาทิส อินทรกำแหง.
ชื่อผู้แต่งสาทิส อินทรกำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลินิกบ้านและสวน, 2545.
เลขเรียกRA425 ส63 2545,WB400 ส6ก 2541,613 ส25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในเมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน = Operationa...
ชื่อผู้แต่งนันท์นภัส ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658 น115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในจีน / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2550.
เลขเรียก647.95 คก695 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเสด็จพระผ่านฟ้า : เปิดพระราชมรรคาสู่เอเชีย / นายทองผับ.
ชื่อผู้แต่งเผ่าทอง ทองเจือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, 2557.
เลขเรียกDS586.8 .ต647 2557,อ923.1593 ผ514ต 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นกำเนิดอาหารจีน / เรียบเรียง สีว์สือเทา ; แปลไทย ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ ; ภาพปกและภาพประกอบ ฟู่ชุนเจีย...
ชื่อผู้แต่งสีว์สือเทา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553.
เลขเรียกTX724.5.C5 ส65,641.5951 ส37ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาชิมอาหารอร่อย ตามรอยตำนานเก่า เล่าเรื่องจีนในประเทศไทย / นายทองพับ(เผ่าทอง ทองเจือ), เล่าเรื่อง ;...
ชื่อผู้แต่งนายทองพับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, 2555.
เลขเรียกTX945 พ 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนสำหรับโรงแรมและการบริการ / ตงจิง.
ชื่อผู้แต่งตงจิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPL 1232 ต112ภ 2557,495.1 ต112ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการประยุกต์การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ตัวชี้วัดสีเขียวในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน /...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5, 2551?]
เลขเรียกHC79.E5 ร65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องร้านเด็ดย่านเยาวราช (Gourment Guide) / สันติ วิริยะรังสฤษฎ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้านเด็ดย่านเยาวราช / สันติ วิริยะรังสฤษฎ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2548.
เลขเรียกTX945 .ร63 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา