Found: 73  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [25--?].
เลขเรียกTX907.5.ท9 ท95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 25-
เลขเรียก647.95593 ธ362ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2550].
เลขเรียกTX 907.5 .T5 ห15 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2557].
เลขเรียกTX714 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บรรยากาศจานเด็ด / ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 25-
เลขเรียก647.95593 ธ362ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บรรยากาศจานเด็ด / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2555].
เลขเรียกTX907.5.T5 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ร้านจานเส้น / ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารฯ, [2556?]
เลขเรียกTX907.5.ท9 ท954
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ร้านอาหารอร่อยเยาวชราช :Roadside restaurant/ สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ;บรรณาธิการ วนันยา ปาละกะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาบุญมา, 2554.
เลขเรียกTX 907.5.T5 ส673ห 2554,647.95 ส673ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี เปิบพิสดาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, [253-]
เลขเรียกTX945 ย318,647.95593 ย329
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี เปิปพิสดาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2538?]
เลขเรียกTX945 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปีเปิบพิสดาร : ลายแทงอาหารอร่อย / สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ผู้จัดการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ผู้จัดการ, [2539?]
เลขเรียก647.95 ผ72ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สมาคมภัตตาคารไทย และทำเนียบรายชื่อสมาชิก / สมาคมภัตตาคารไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, [2550?]
เลขเรียกTX907.5.T5 ส225 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นักธุรกิจจีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, [253-]
เลขเรียก658.0092 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ร้านติ่มซำ ตำรับแดนมังกร = Dim sum lover / บรรณาธิการโดย นฤมล อารีสินพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2557
เลขเรียกTX945 พ837ห 2557,647.95 น276ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ร้านอร่อยโดนใจ ไลฟ์สไตล์คนนอนดึก= Delicious @night / บรรณาธิการ ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สามารถ มัลติมีเดีย, 2556.
เลขเรียกTX 945 ห515,647.95 ว582ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา