Found: 1,497  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แฮมเบอร์เกอร์--ร้อน ๆ จ้า" / ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งปิติฤดี ศิริสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 best design cafe's / นัทธมน ตั้งตรงมิตร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งนัทธมน ตั้งตรงมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2561
เลขเรียกNK2195.R4 น-ร 2561,747.8572 �159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 best design cafes / นัทธมน ตั้งตรงมิตร, บรรณาธิการ
เลขเรียกNK2195.R4 ห159 2561,747.8572 ห159 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ice cream homemade / เมกุมิ ฮาเซกาวะ (Megumi Hasegawa) เขียน ; ดวงใจ สัมพันธ์ปรีดา, แปล
ชื่อผู้แต่งฮาเซกาวะ, เมกุมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ CUISINE, 2556.
เลขเรียกTX795 ฮ278,641.862 ฮ62ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 stories of Japanese cuisine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามารถ มัลติมีเดีย, 2557.
เลขเรียกTX724.5.ญ6 ห32 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คนดังจานเด็ด (special edition) / SCB ไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์., ม.ป.ป.
เลขเรียกTX945 ร191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็จคนดัง / ของธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2551.
เลขเรียกTX353 ร192 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดคนดัง / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2550], [2007]
เลขเรียกTX945 ห159 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [25--?].
เลขเรียกTX907.5.ท9 ท95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 25-
เลขเรียก647.95593 ธ362ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2550].
เลขเรียกTX 907.5 .T5 ห15 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2557].
เลขเรียกTX714 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บรรยากาศจานเด็ด / ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 25-
เลขเรียก647.95593 ธ362ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บรรยากาศจานเด็ด / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2555].
เลขเรียกTX907.5.T5 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา