Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับตัวอย่างยั่งยืนของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมตามแนวคิดระบบวัดผลแบบสมดุล ใ...
ชื่อผู้แต่งปพิชญา บูระพันธ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก381.1 ป162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม = กรณีการศึกษาร้านค้าปลีกแบบด...
ชื่อผู้แต่งสิริมา นาคสาย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก381.1 ส731ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา