Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapan only! ญี่ปุ่นเขาจัดร้านกันแบบนี้ไง = The anatomical chart of shop / ทากาฮาชิ เท็ตสึชิ, เขียน...
ชื่อผู้แต่งเท็ตสึชิ, ทากาฮาชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกNK2195.ร643 ท73 2559,747.8521 ท375จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapan only! ญี่ปุ่นเขาจัดร้านกันแบบนี้ไง = The Anatomical chart of shop / เท็ตสึชิ ทากาฮาชิ ; เมธี...
ชื่อผู้แต่งทากาฮาชิ, เท็ตสึชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2560.
เลขเรียกNK2195.R4 ท73 2561,381.1 ท62จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWindow display / สุนันทา รัตนาวะดี.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา รัตนาวะดี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการผลิตตำราศิลปะ สื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียกHF5845 .ส735 2552,659.15 ส816ว 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยด้านการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้...
ชื่อผู้แต่งนาถณดา ชัชวาลกิจกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHF6161.C77 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์แห่งแรงดึงดูด = Display design / ลิตติพร ลิตติพานิช.
ชื่อผู้แต่งลิตติพร ลิตติพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : iDESIGN Publishing, 2547.
เลขเรียกHF5845 ล6ด 2547,747.8521 ล431ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งร้านให้ได้ล้าน / เอกพงษ์ ตรีตรง
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ ตรีตรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, [2546?]
เลขเรียกNK2195.C65 อ878ต [2546],747.8521 อ878ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งร้านให้ได้ล้าน / โดย เอกพงษ์ ตรีตรง.
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ ตรีตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2548.
เลขเรียก747.8521 อ878ต 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งร้านให้ได้ล้าน 3 = Shops design / โดย เอกพงษ์ ตรีตรง
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ ตรีตรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2550.
เลขเรียกNK2195.S89 อ878 ล.3,747.8521 อ878ต ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งร้านให้ได้ล้าน = Interior design : shop decor / เอกพงษ์ ตรีตรง.
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ ตรีตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2543-
เลขเรียกNK2195.ร643 อ725
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งร้านให้ได้ล้าน = Interior design : shops decor / เอกพงษ์ ตรีตรง
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ ตรีตรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊ค, [2548?]
เลขเรียกNK2195.S89 อ878
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งร้านให้ได้ล้าน เล่ม 2 = Interior design : shop decor / เอกพงษ์ ตรีตรง.
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ ตรีตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกNK 2195.S89 อ878ต 2549,728.312 อ878ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการออกแบบเพื่อความโดดเด่นของป้ายไฟร้านค้า : กรณีศึกษา ถนนเยาวราช / สุชญา พึ่งสุข = Design ap...
ชื่อผู้แต่งสุชญา พึ่งสุข
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา