Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2529.
เลขเรียกDS582 ข282 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ธงทอง จันทรางศุ.
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2529.
เลขเรียกDS582.56.จ7 ธ23,929 ธ12ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ธงทอง จันทรางศุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2531.
เลขเรียกDS582 ข282 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่าควรเมือง / กรมธนารักษ์.
ชื่อผู้แต่งกรมธนารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, 2548.
เลขเรียกCR6080.ก2 ธ35 2548,929.8593 ธ36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกตุลาดำ / อเล็กซองดร์ ดูมาส์. และบางเรื่องจากสารานุกรมไทย / พระปฏิเวทย์วิศิษฏ์.
ชื่อผู้แต่งดูมาส์, อเล็กซองดร์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์เนติศึกษา, 2513.
เลขเรียก843 ด781ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกตุลิปดำ = The black tulip / อเล็กซางดร์ ดูมาส์. บางเรื่องจากสารานุกรมไทย / พระปฏิเวทย์วิศิษฎ์
ชื่อผู้แต่งดูมาส์, อเล็กซองเดรอ, ค.ศ. 1802-1870.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์เนติศึกษา, 2513.
เลขเรียกPQ2229.ด74 ด52 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกตูลิปดำ = The black tulip / อเล็กซางดร์ ดูมาส์. และบางเรื่องจากสารานุกรมไทย / พระปฏิเวทย์วิศิษ...
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์เนติศึกษา, 2513.
เลขเรียก843.7
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธำรงไว้ในแผ่นดิน : กรมธนารักษ์กับการดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน = National treasure : preserving f...
ชื่อผู้แต่งกรมธนารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, 2548.
เลขเรียกCR6080 .ธ34 2548,352.5 ธ36ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคทาจอมพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2543.
เลขเรียก929.81593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคทาจอมพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2540.
เลขเรียก929.81593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคทาจอมพล พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร / กองบัญชาการทหารสูง...
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : กอง, 2543.
เลขเรียก355.1342
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระแสงราชศัตรา / ธรรมคามห์ โภวาที.
ชื่อผู้แต่งธรรมคามน์ โภวาที.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2509.
เลขเรียก399 ธ326พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมวัตถุล้ำค่าพันล้านสมเด็จพระปิยะมหาราช (ร.5) ชุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ-ธนบัตร แสตมป์ไปรษณีย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : นิตยสารวงการพระเครื่อง-ดวงมหาลาภ, [2538?]
เลขเรียก737.22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา