Found: 662  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี บรมราชจักรีวงศ์ / กนกลักษณ์ ดิษยวรรณะ, เจตน์ประวิทย์ พรหมวิอินทร์, ธงชัยอุดมมหาลาภ
ชื่อผู้แต่งกนกลักษณ์ ศิษยวรรธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : บริษัท บี.เอฟ.ไอ, [25?]
เลขเรียก929.7 ก15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี บรมราชจักรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท B.F.I. จำกัด, [2525].
เลขเรียกDS580 ส5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, c2526.
เลขเรียก354.59309
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานเสริมสร้า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกJQ1746 ส5 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียก351.1 ค1411สว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / [ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... และคน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. : สำนักงานเริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกAC158 ส473 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / [ผู้เขียน : ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2526.
เลขเรียกDS580.8 .ส54 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... [และคณ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2526.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ส473 2526,351.1 ส473 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534.
เลขเรียกDS570.5 .S5 ส6 2534,อ923.1 ท51ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วันใต้ร่มพระบารมี / บริษัท บันลือ พับลิเคชั่น จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท บันลือ พับลิเคชั่น จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บันลือ พับลิเคชั่น จำกัด, 2550.
เลขเรียกDS586.8 .บ634 2550,923.1593 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ / กองทัพอากาศ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : เอส.พี.เอ็น., 2555.
เลขเรียกTL670.5 ส734 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง53 พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ / ดนัย ไชยโยธา บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2543.
เลขเรียกDS577.2 .ห654 2543,923.1593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 แผ่นดิน / ไทยน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขะรุจิ, 2460-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกDS570.3.A1 ส47 2554,959.35 ท96ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง66 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / [บรรณาธิการ : สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2548, [2005]
เลขเรียกDS578.3 ห111 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา