Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรากฏการณ์พลังมวลมหาประชาชน / ชลธิรา สัตยาวัฒนา
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557.
เลขเรียกJQ1745 ช43,320.9593 ช224ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่าความจริงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ / อรรฆพันธ์ อภิรักษ์พงศ์, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2556.
เลขเรียกJQ1745 อ343 2556,320.9593 ผ62ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่าความจริงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ : สรุปสระสำคัญ คั้นจนข้น จากคำปราศรัยของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, สุเทพ เทื...
ชื่อผู้แต่งอรรฆพันธ์ อภิรักษ์พงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2556.
เลขเรียก320.9593 อ343ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาชน / ชลธิชา สัตยาวัฒนา
ชื่อผู้แต่งชลธิชา สัตยาวัฒนา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557.
เลขเรียกJQ1745.A55.C75 ช224,320.9593 ช174ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิ่งลักษณ์ จะไปหรือประเทศไทยจะเปลี่ยน / จิตกร บุษบา
ชื่อผู้แต่งจิตกร บุษบา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2555.
เลขเรียกJQ 1745 จ34ย 2555,320.9593 จ392ยง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิ่งลักษณ์ จะไปหรือประเทศไทยจะเปลี่ยน เล่ม 2 / จิตกร บุษบา
ชื่อผู้แต่งจิตกร บุษบา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2556.
เลขเรียก320.9593 จ392ยง ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการ ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี...
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2555.
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ส691ร,354.593 นร02รย 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2556.
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ร64 2556,320.4593 ร262 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหักเหลี่ยมกองทัพ แผนลับคืนรัง / วาสนา นาน่วม
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2556.
เลขเรียกU 17 ว491ห 2556,320.9593 ว65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใคร...ทำร้ายประเทศไทย / สมจิตต์ นวเครือสุนทร ;อรรฆพันธ์ อภิรักษ์พงศ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสมจิตต์ นวเครือสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บานชื่น , 2556.
เลขเรียกJQ1745.A55.C75 ส4ค 2556,320.9593 ส236ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา