Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2551
เลขเรียกRC941 ว744 2551 ล.1,WF 225 ว743ช 2551,617.540757 ว744ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray : พื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค (เล่ม 1) / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียกWF225 ว744c 2552,NS 612.94 ว756ช 5/2552 ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChest X-ray เล่ม 2 ปัญหาที่พบบ่อย / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกRC941 ว744 2553 ล.2,WF 225 ว3711ช,616.0757 ว37ช 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีรักษาร่วมสมัย / ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.
ชื่อผู้แต่งชวลิต เลิศบุษยานุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2553.
เลขเรียกWN250 ช282ร 2553,615.842 ช17ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมระหว่างวิธีประเมินจากแบบสั...
ชื่อผู้แต่งมินตรา แสงเงิน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกRD561 ม577ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา