Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA DEVELOPMENT OF A SUPPORTING SYSTEM FOR CONSTRUCTION SITE LAYOUT PLANNING / Natthapol Saovana = การ...
ชื่อผู้แต่งNatthapol saovana.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE-BASED MODELS FOR CHECKING DESIGN ERRORS IN BUILDING CONSTRUCTION PROJECTS...
ชื่อผู้แต่งRothmony ly.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDevelopment of an expert system for power transformer faults diagnosis / Chairat Yeamsawad = การพัฒ...
ชื่อผู้แต่งChairat yeamsawad.
พิมพลักษณ์1997.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจำแนกชนิดของนกเงือก / ชวนันทร์ วิบูลย์จิรกุล, อิศเรศ ทองภักดี.
ชื่อผู้แต่งชวนันทร์ วิบูลย์จิรกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกQA76.76.E95 ช53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม / สุดารัตน์ เฟื่องวิทย...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฐานกรณีสำหรับการปรับแต่งรหัสโปรแกรมซีเอ็นซี [electronic resource] =...
ชื่อผู้แต่งสราวุธ ทัพวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบผู้เชี่ยวชาญการช่วยฟื้นฟูชีวิตทารกแรกเกิด โดยการแทนความรู้แบบกรอบ / สุวิมล คุปติว...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล คุปติวุฒิ 2508-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบสำหรับระบบผู้ชำนาญการด้านการเกษตร / ขวัญธีรา แพรดำ, ณัฐพร พันธ์ชนะภากร.
ชื่อผู้แต่งขวัญธีรา แพรดำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกS494.5.D3 ข56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล และระบบผู้เชี่ยวชาญในงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ [electronic resource] =...
ชื่อผู้แต่งณภัทร์ ประคองสันติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญฐานกรณีสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม [electronic resource] = Case bas...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ นุ่มทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบสำหรับแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี / สมชาย คำแผ่นไชย.
ชื่อผู้แต่งสมชาย คำแผ่นไชย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
เลขเรียกQA76.9.E96 ส42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น / ปัญจวัฒน คงสุวรรณ = Expert system...
ชื่อผู้แต่งปัญจวัฒน คงสุวรรณ 2519-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับคำนวณต้นทุนแหวนประดับ / เพชรรัตน์ อุบลเรียบร้อย = Development of an e...
ชื่อผู้แต่งเพชรรัตน์ อุบลเรียบร้อย
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบการปรับอากาศ / ทรงวุฒิ อสุวพงษ์พัฒนา = Development of an air cond...
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ อสุวพงษ์พัฒนา 2506-
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจำแนกพันธุ์อ้อย / ไตรสุดา ไวตรวจโรค = Development of an expert syst...
ชื่อผู้แต่งไตรสุดา ไวตรวจโรค 2507-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา