Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการเล่ม ชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTD170 .ห36 2550,WA670 พ576 2550,640 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI love eco car แล้วคุณจะหลงรัก อีโคคาร์ จิ๋วแจ๋ว มหัศจรรย์ / ธัญกฤต คงจันทร์
ชื่อผู้แต่งธัญกฤต คงจันทร์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊ค, 2553.
เลขเรียกTL214.P6 ธ449 2553,629.222 ธ449อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อมรถยนต์ประเภทอู่กลางการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน = Environmental m...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ เอี่ยมขำ,
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์บริการรถยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / รวีวิชญ์...
ชื่อผู้แต่งรวีวิชญ์ บัวสุข
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียกTL440 ร56 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชะละลายโลหะหนักจากยางรถยนต์ในแนวกันคลื่นบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ / ชนัดดา แสน...
ชื่อผู้แต่งชนัดดา แสนสุข
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ปลดปล่อยจากกากทินเนอร์จากอู่ซ่อมพ่นสีรถยนต์ / ไชยพงศ์ สมดี.
ชื่อผู้แต่งไชยพงศ์ สมดี.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต...
ชื่อผู้แต่งณฐนนท นิยมญาติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 338.436292 ณ135ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์กาวที่มีพีวีซีเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมรถยนต์ = Life cycle assessme...
ชื่อผู้แต่งพรชนก บุญคุ้ม, 2522-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบโลหะหนักในน้ำใสของกากตะกอนสีจากอู่พ่นสีรถและแนวทางการจัดการ / รติกร เจือจันทร์...
ชื่อผู้แต่งรติกร เจือจันทร์.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานประกอบกิจการซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น / อดิศักดิ์ คงวัฒนานนท์ ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกTL440 ก522,WA440 ก522 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ ... ปี กรมการขนส่งทางบก
ชื่อผู้แต่งกรมการขนส่งทางบก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2534-
เลขเรียก354.593 คค03ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการซ่อมรถยนต์ = Environmental management guideline for Au...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้, 2552.
เลขเรียกTD899 ร9ค 2552,628.51 คก695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดฝึกอบรมเรื่องช่างประจำอู่ปรับแต่งเครื่องยนต์เบนซินเพื่อลดมลพิษ [electronic resource]= Training pa...
ชื่อผู้แต่งประยูร หรั่งทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย / อัจฉรา โ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โชติวัฒนากุลชัย, 2516-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา