Found: 1,170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง )แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) / คณะอนุกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพวิถีไท, 2554.
เลขเรียกWB50.JT3 ร399 2555/59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 - 2560 / มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-
เลขเรียกLG395.T5ศ6 ศ642
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 จอมทัพไทย/ ศรีพนม สิงห์ทอง.
ชื่อผู้แต่งศรีพนม สิงห์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2506.
เลขเรียก923.2593 ศ228ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 กลยุทธ์ซุนวู. ฉบับการ์ตูน / ดนุพล เขียวสาคู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีเวล, 2550.
เลขเรียกU163 ด124ส ล.1-2 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กุศโลบายขงเบ้ง / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
เลขเรียกU162 ส727 2560,895.13 บ574ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 กลยุทธ์ไทย / เขียนโดย โชติช่วง นาดอน.
ชื่อผู้แต่งโชติช่วง นาดอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2546.
เลขเรียกHD30.28 ช93,658.0019 ช825ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 กลยุทธ์ไทยวิถีผู้นำสู่ความสำเร็จ / ทองแถม นาถจำนง
ชื่อผู้แต่งทองแถม นาถจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทสพรบิลเลี่ยนกรุ๊ป, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ท266,355.02 ท266ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3วธ ก-ส 2560,306.06 ก218ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธิ์กับธุรกิจการค้า บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543
เลขเรียก355.4 บ243ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ "ซุนวู" กุญแจไขความสำเร็จ / อนันต์ จันทร์เจริญ
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555.
เลขเรียกHD30.28 อ165ส 2555,658.4 อ165ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ / หลิว หย่ง เซิง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง ผู้แต่ง
เลขเรียกU161 ห337 2562,355.02 ห337ส 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ : กลวิธีรับมือกับภาวการณ์คับขัน / ไพบูลย์ จินตกุล เรียบเรียง ; ทองแถม นาถจำนงค์ วิจารณ์...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ จินตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533.
เลขเรียกU161 .พ95,658 พ94ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า / โดย บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกHD30.28 บ574 2543,355.4 .บ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา