Found: 136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"งำประกาย" : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน / เห่ง อู๋อั๊ง, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเห่ง, อู๋อั๊ง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2556.
เลขเรียกU167 ห618ง 2556,355.42 ห618ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กุนซือจีนยอดอัจฉริยะ วัชระ ชีวะโกเศรษฐ [Text]
ชื่อผู้แต่งวัชระ ชีวะโกเศรษฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2556
เลขเรียกDS734 ว382ส 2556,920.051 ว212ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กุนซือจีนยอดอัจฉริยะ / วัชระ ชีวะโกเศรษฐ.
ชื่อผู้แต่งวัชระ ชีวะโกเศรษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกJQ1518 .ว62 2555,923.2 ว382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 กลยุทธ์ไทยวิถีผู้นำสู่ความสำเร็จ / ทองแถม นาถจำนง
ชื่อผู้แต่งทองแถม นาถจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทสพรบิลเลี่ยนกรุ๊ป, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ท266,355.02 ท266ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 วันควันปืนกับซากศพ : เรื่องจริง เหตุการณ์จริง ภาพจริง รบระทึก สมรภูมิร่มเกล้า / ประภาส รวมรส
ชื่อผู้แต่งประภาส รวมรส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกDS575.L3 ป46,355.4 ป17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์สู่ชัยชนะภาคปฎิบัติ : ตำราพิชัยสงครามฉบับพิสดาร / บุญศักดิ์ แสงระวี:แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536
เลขเรียกU162 ก287 2536,158 ส26 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์สู่ชัยชนะภาคปฏิบัติ = Thirty-six strategies / บุญศักดิ์ แสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกU161 บ72,355.409 บ43ส2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ : ในโลกธุรกิจและชีวิตประจำวัน / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัศจรรย์, 2549.
เลขเรียกHF5386 อ683,355.42 อ683ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ ในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกU162 บ574ส 2547,355.43 ส537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ ในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / บุญศักดิ์ แสงระวี แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.ไก่, 2533.
เลขเรียก355.409 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / บุญศักดิ์ แสงระวี [แปล] ; [บรรณาธิการ : นาถยา กัลโย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกU162 ส647 2547,355.409 ส647 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ในสามก๊ก / บุญศักดิ์ แสงระวี ; ขวัญชัย สันติสุขคงชัย, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค ไทม์, 2558.
เลขเรียกHD37.T5 บ72 2558,658.4 บ72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลอุบาย สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย text
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2558
เลขเรียก355.42 ส282ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe effect of learning via virtual reality system with metacognitive strategies for learning achieve...
ชื่อผู้แต่งWacheerapan kaewprapan
พิมพลักษณ์2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา