Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ยันต์ : ฉบับพิสดาร ชำระโดยพระราชครูวามเทพมุนี / อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ
ชื่อผู้แต่งอุระคินทร์ วิริยะบูรณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.ธรรมภักดี, [2557]
เลขเรียก133.44 อ74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ / รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
ชื่อผู้แต่งรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกDS568 ร7จ 2554,959.3 ร72จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNanmeebooks พาไปบุกโลกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม / Ben Morgan เขียน ; สายันต์ รามัญอุดม แปล ; [ธัญญา จ...
ชื่อผู้แต่งมอร์แกน, เบน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553.
เลขเรียกย 599 ม54น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPostmodern man : คนกับโพสต์โมเดิร์น :บทจำนรรจ์ว่าด้วยมนุษย์ที่ไม่สามารถจับประเภทได้ / ไชยันต์ ไชยพ...
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : openbooks, 2552
เลขเรียกB65 ช941พ 2552,089.95911 ช296พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎมณเทียรบาลพะม่า : นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ 26 / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ท...
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2479.
เลขเรียกDS527.9 .ก24
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงรวบรวม.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2513.
เลขเรียกK368 .ก26 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย เล่ม 1 / กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมหลวง
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2513.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งชื่อยันต์ของคนไทย / โดย กิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ.
ชื่อผู้แต่งกิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกBF1561 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่อง : ตำรพ่อท่านวัดธรรมโฆษณ์ / บุญเลิศ จันทระ.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553.
เลขเรียกBF1561 .บ72 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเสื้อผ้าสตรีวัยรุ่นด้วยการประยุกต์ลวดลายกราฟฟิกจากลายสักยันต์ = young women's clothing des...
ชื่อผู้แต่งพีรยุทธพงษ์ พัตรศาสน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
เลขเรียกค 130125 พ794ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิริยามารยาทและการใช้ถ้อยคำในราชสำนัก / [หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์]
ชื่อผู้แต่งทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์, หม่อม.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2509.
เลขเรียกGT5395.ท9 ท545 2509
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนเลือนหายในสายลม / อวัสดา ปกมนตรี, เขียน ; ม.ร.ว. กิติวัฒนา ปกมนตรี, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอวัสดา ปกมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลมอนที, 2547.
เลขเรียกDS570.6.ว6 อ441 2547,923.3593 อ441ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนคลังวิทยา / คงเดช ประพัฒน์ทอง เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งคงเดช ประพัฒน์ทอง 2480-2529.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ ดอนเมือง, 2529.
เลขเรียกAC159 .ค23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา