Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยวิวะซัลลั...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เฟิสท์ ออฟเซท, 2559
เลขเรียก297.63 ค172 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 28 เรื่องพงศาวดารญวน และ ประวัติ พระนาบีมหะหมัด
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466.
เลขเรียก959.3 ป1711 ภ.28
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสดามุฮัมมัด
ชื่อผู้แต่งเก่งกาจ งามขจรวิวัฒน์, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, c2523.
เลขเรียก297 กป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ของชนชาติอาหรับ = A History of the Arab People / จรัญ มะลูลีม ; บรรณาธิการ : หะสัน หมั...
ชื่อผู้แต่งฮูรานี, อัลเบิร์ต ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยปัตตานี, 2547.
เลขเรียก909.0974927 ฮ569ปอ 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา