Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ห้าห่วง / มิยาโมโต้ มูซาชิ, เขียน ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, แปล
ชื่อผู้แต่งมิยาโมโต มูซาชิ, ค.ศ. 1584-1645.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2558.
เลขเรียกU101 ม581 2558,355.547 ม581ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ห้าห่วง / มิยาโมโต้ มูซาชิ, เขียน ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, แปล.
ชื่อผู้แต่งมิยาโมโต, มูซาชิ ค.ศ.1584-1645.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2558.
เลขเรียกDS827.ซ6 ม661 2558,355.547 ม581ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้าของมูซาชิ / มิยาโมโต มูซาชิ, เขียน ; สุริยฉัตร ชัยมงคล, แปล
ชื่อผู้แต่งมิยาโมโต, มูซาชิ ค.ศ. 1584-1645.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, [2548?]
เลขเรียกHF5257 ม7ค,355.547 ม579ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญามูซาชิ : วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกDS872.M8 ส882ศ 2549,181.12 ส882ภ 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญามูซาชิ : วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2561.
เลขเรียกU162 ส882,895.6 ส882ภ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญามูซาซิ : วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : openbooks, 2553
เลขเรียกDS872.M8 ส882 2553,952 ส473ภ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมูซาชิ ฉบับท่าพระจันทร์ / [โยชิคาว่า เอจิ, เขียน] ; สุวินัย ภรณวลัย.
ชื่อผู้แต่งโยชิคาว่า, เอจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550.
เลขเรียกPL842.O75 ม73 2550,895.6344 ส882ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมูซาชิ ฉบับท่าพระจันทร์ / สุวินัย ภรณวลัย.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการคบไฟ, 2548.
เลขเรียก895.6344 ส882ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมูซาชิ ฉบับท่าพระจันทร์ = Musashi : the sword of mindfulness / สุวินัย ภรณวลัย.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545.
เลขเรียกPL842.O75 ส882 2545,895.6344 ส882ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา