Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ดโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่...
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
เลขเรียกTP416.M87 น545 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการผลิต AIT : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อนุชา พรมวังข...
ชื่อผู้แต่งอนุชา พรมวังขวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
เลขเรียกQD54.C4 อ37 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มคุณค่าวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
เลขเรียกTP416.M87 น54 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา