Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกDS582.67 ช63,305.31 ช25น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อราชการในกรมมหาดเล็ก / เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน (หม่อมราชวงศ์ หลาน กุญชร) ; นายจ่าเรศ, และ หลวงสา...
ชื่อผู้แต่งเทเวศวงศวิวัฒน์ (หลาน กุญชร, ม.ร.ว.), เจ้าพระยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, 2500.
เลขเรียก390.9593 ท515ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือพิทยาภรณ์ / ธงทอง จันทรางศุ
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554
เลขเรียกDS 568 ธ12ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปีย์ มาลากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, [2538].
เลขเรียกGT3278 ป6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากมหาดเล็ก / พลตรีเดช ตุลวรรธนะ.
ชื่อผู้แต่งเดช ตุลาวรรธนะ, พลตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546.
เลขเรียกDS582.64.ด72 ด72,923.5593 ด52ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบข้อราชการในกรมมหาดเล็ก เล่ม 1 / เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ ( ม.ร.ว.หลาน )
ชื่อผู้แต่งเทเวศวงศ์วิวัฒน์, เจ้าพระยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ศุภมิตรบำรุง, ร.ศ.116 [2440]
เลขเรียก390.9593 ท515บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนราชการกรมมหาดเล็กสำหรับโรงเรียนมหาดเล็ก
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ร.ศ.121 [2445]
เลขเรียก390.9593 บ75
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา