Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกDS583 ช462 2559,305.31 ช2511น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือพิทยาภรณ์ / ธงทอง จันทรางศุ
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554
เลขเรียกDS 568 ธ12ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานทหารมหาดเล็ก นายวรการบัญชา
ชื่อผู้แต่งวรการบัญชา, นาย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2496.
เลขเรียก355 ว17ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานทหารมหาดเล็ก / [นายวรการบัญชา]
ชื่อผู้แต่งวรการบัญชา, นาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนแมคพาย์, 2547.
เลขเรียกDS573 น476,355
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานทหารมหาดเล็ก / นายวรการบัญชา
ชื่อผู้แต่งวรการบัญชา, นาย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2516.
เลขเรียก355
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราราชเสวกครั้งกรุงเก่า.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, 2459.
เลขเรียกGT3510 ต6 2459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายทองมหาดเล็ก / ธงทอง จันทรางศ
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกDS578.32.S962 ธ2น 2558,92 ส791ธ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายใน สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียกDS583 ช521 2560,305.5223 ช521น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปีย์ มาลากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, [2538].
เลขเรียกGT3278 ป6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลเอก ทสรฐ เมืองอ่ำ : ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนิตกุลการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก923.5593 พท451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลเอกทสรฐ เมืองอ่ำ : ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2553.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2553]
เลขเรียกDS573 พ457
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาดเล็กรายงาน : เส้นทางชีวิตหลวงสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณโกวิท) / หลวงสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณ...
ชื่อผู้แต่งสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณโกวิท), หลวง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2553
เลขเรียกDS570.6.S82 ส794 2553,923.2 ส73ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา