Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกDS583 ช462 2559,305.31 ช2511น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2549.
เลขเรียกAC158 ก125พธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547.
เลขเรียกLA1221.5 .ก645 2547,379.593 ว865ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อราชการในกรมมหาดเล็ก / เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน (หม่อมราชวงศ์ หลาน กุญชร) ; นายจ่าเรศ, และ หลวงสา...
ชื่อผู้แต่งเทเวศวงศวิวัฒน์ (หลาน กุญชร, ม.ร.ว.) เจ้าพระยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, 2500.
เลขเรียก390.9593 ท515ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือพิทยาภรณ์ / ธงทอง จันทรางศุ
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554
เลขเรียกDS 568 ธ12ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมทัพไทย : อนุสรณ์การตรวจพลและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 3 รอบ 2...
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบรัฐมนตรี, 2506.
เลขเรียกDS586 จ5 2506
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานกรมทหารบกราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว / สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพร...
ชื่อผู้แต่งภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2402-2471.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,c2496.
เลขเรียกDS573.8 .ภ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานกรมทหารบกราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว / สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ...
ชื่อผู้แต่งภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา 2402-2471.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร], 2496.
เลขเรียกDS573.8 .ภ63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานทหารมหาดเล็ก นายวรการบัญชา
ชื่อผู้แต่งวรการบัญชา นาย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2496.
เลขเรียก355 ว17ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานทหารมหาดเล็ก / [นายวรการบัญชา]
ชื่อผู้แต่งวรการบัญชา, นาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนแมคพาย์, 2547.
เลขเรียกDS573 น476,355 ว17ต 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานทหารมหาดเล็ก / นายวรการบัญชา
ชื่อผู้แต่งวรการบัญชา นาย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2516.
เลขเรียก355 ว17ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานทหารมหาดเล็ก / วรการบัญชา.
ชื่อผู้แต่งวรการบัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาช่าง , 2496.
เลขเรียก355 ว181ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราราชเสวกครั้งกรุงเก่า.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, 2459.
เลขเรียกGT3510 ต6 2459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา