Found: 537  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS521 จ131 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วัง" : มรดกกรุงรัตนโกสินทร์ / ทัศนา ทัศนมิตร.
ชื่อผู้แต่งทัศนา ทัศนมิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกDS567.85.ก4 ท64 2549,720.9593 ท118ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อยุธยา" สังเขปประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก959.33 อ312 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เปาเทียน" กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก / สุจริต ยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งสุจริต ยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2560.
เลขเรียกKPT 770 ส42 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1.บ้านเก่า (มรดกโลก) 2. บ้านเชียง (มรดกโลก) [Video] / อสมท. และธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งอสมท.
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ, ณัฏฐภัทร จันทวิช, บุญเตือน ศรีวรพจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร], 2555.
เลขเรียกNX28 ห36 2555,351.593 ก169 2554/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร [Text] / บรรณาธิการโดย พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2554
เลขเรียกอ 709.593 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย [Video CD] / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี แห่งการอนุรักษ์มรดกไทย = 80 years of Thai cultural heritage preservation / [กรมศิลปากร]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรม, 253-]
เลขเรียกNA2420.T5 ป819
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี แห่งการอนุรักษ์มรดกไทย = 80 years of Thaicultral heritage preservation / กรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534.
เลขเรียก745.5 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย / [กรมศิลปากร].
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส พริ้นติ้ง เฮาส์, [2534].
เลขเรียกDS567 ก38,351.593 ก169 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย = 80 Years of Thai cultural heritace preservation / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2534
เลขเรียก700.09593 ก169ป 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAsian urban heritage : Phuket Thailand Oct 15-17 2011 = มรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย : ภูเก็ต 15-17 ตุล...
ชื่อผู้แต่งIcomos thailand international conference (2011 : Phuket, Thailand)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, B.E. 2555 [2012]
เลขเรียกHT147.A2 I61,720.288 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHomemade stay small beautiful เลขที่ 4 / วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซูปเปอร์กรีน สตูดิโอ, 2559
เลขเรียกNA7850.ท9 ว43 2559,647.94 ว176ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI see u [electronic resource], ชุดที่10. ท่องแดนมรดกโลก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ซีวิดี อินเตอร์เนชั่นแนล, [2548]
เลขเรียกG156.5.E26 อ993 ล.10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา