Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBikyo, kihupyeon = พี กโย, คี ฮู พยอน / Shin Bang-shil ; illustrated by Choi Byeong-ok.
ชื่อผู้แต่งShin, Bang-shil.
พิมพลักษณ์Seoul : Voozfirm, 2010.
เลขเรียกQC903.15 S54 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องEarth report [DVD video] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น, 2550.
เลขเรียก550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish TOEFL weather/geography (TOEFL vocab) [videorecording] / อ. ณัฐสิทธิ์ (อ. ปุ๊ก)
ชื่อผู้แต่งณัฐสิทธิ์ ณรงค์โยธินกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮ็อตเอ็ต, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ = Resource management under climate variation / สุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสหวิทยาการสาขาการจัดการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอำ, 2557.
เลขเรียกHC85 ก446ก 2557,333.71 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเซลล์การผลิตแบบผลวัตที่พิจารณาการกำหนดพนักงานในการทำงาน โดยทักษะการทำงานด้วยวิธีการเชิงพันธุกร...
ชื่อผู้แต่งอลงกรณ์ เมืองไหว
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกQC981.7.D94 อ423ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินค่าการระเหยจากข้อมูลภูมิอากาศ = Evaluation of Evaporation from Climatic data / โดย ชัยยา...
ชื่อผู้แต่งชัยยา หอมหวล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต...
ชื่อผู้แต่งศุภกร ชินวรรโณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
เลขเรียกQC903.2.T5 ศ675ก 2557,ส.ร. 551.6 ศ461ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกQC903.2.T5 ก491 2557,551.6 ก491 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันแปรของสภาพอากาศ: เกาะช้าง จังหวัดตร...
ชื่อผู้แต่งนาฏสุดา ภูมิจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 551.62 น238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสลมกับการเจาะช่องเปิดที่ผนังอาคารสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งมาลินี ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
เลขเรียกNA2750 .ม64 2543,720.47 ม497ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่การปรับตัวของชุมชนที่เหมาะสมในจังหวัดมหาสารคาม : กรณีศ...
ชื่อผู้แต่งสรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก551.6 ส177ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ศักย์การคายระเหยของพืชอ้างอิง(ETo)จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยก...
ชื่อผู้แต่งหัสดาภรณ์ สิทธิ 2532-
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555, [2012]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา