Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนา : ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย์ / ริชาร์ด ฮัลโลเวย์, สุนันทา วรรณสินธ์, แปล
ชื่อผู้แต่งฮัลโลเวย์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส์ พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560
เลขเรียกBL80.3 .ฮ64 2560,200 ฮ264ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาณาบริเวณศึกษา : แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการพัฒนา / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, สรัสวดี อ๋องสกุล,...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกDS588.N86 อ63 2559,940 อ176อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / นคร พันธุ์ณรงค์
ชื่อผู้แต่งนคร พันธุ์ณรงค์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2524.
เลขเรียก959.35 น24อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2547.
เลขเรียกG8027.N7 ก56 2547,915.933 ว57ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2553.
เลขเรียกG8027.N87 ก5ผ 2553,912.5934 ก17ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคเหนือ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2553.
เลขเรียกDS588 ก325น 2553,912.593 ก325ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขง-ชี-มูล กับการพัฒนาภาคอีสาน : เอกสารการประชุมทางวิชาการประจำปี 2538 วันที่ 20-24 ตุลาคม 2538 ณ ห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการประจำปี 2538 เรื่อง โขง-ชี-มูล กับการพัฒนาภาคอีสาน (2538 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียก915.93 ก475ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา