Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษารุสเซียระดับมูลฐาน 1-2 : ศัพทานุกรมรัสเซีย-ไทย = Fundamental Russian 1-2 : RS 101-102 / รวบรวม...
ชื่อผู้แต่งยิ่งบุญ เลิศฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528.
เลขเรียกPG2111 ย256 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษารุสเซียระดับมูลฐาน 3-4 : ศัพทานุกรม รุสเซีย-ไทย = Fundamental Russian 3-4 : RS 201-202 (S) / ย...
ชื่อผู้แต่งยิ่งบุญ เลิศฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527.
เลขเรียกPG2601 ย256
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่อ...
ชื่อผู้แต่งธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกPL4195.N6 ธ668 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม (รากคำ) / แปลก สนธิรักษ์
ชื่อผู้แต่งแปลก สนธิรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2529.
เลขเรียก495.912 ป77ศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม จิตบำบัดแนวพุทธศาสน์ / ประยงค์ สุวรรณบุบผา
ชื่อผู้แต่งประยงค์ สุวรรณบุบผา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกBQ4570.P76 ป362ศ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม จีน-ไทย : ฉบับซินหัวค้นศัพท์ตามหมวดนำ พร้อมคำอ่านภาษาแต้จิ๋ว [ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ] / ...
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2546.
เลขเรียกPL4187.C6 ธ781ซม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม จีน-ไทย : ฉบับซินหัวค้นศัพท์ตามหมวดนำ พร้อมคำอ่านภาษาแต้จิ๋ว [ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ] / โ...
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2546.
เลขเรียกPL4187.C6 ธ781ซม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม จีน-ไทย ฉบับชินหัว : ค้นศัพท์ตามอักขระพินอินพร้อมคำอ่านภาษาแต้จิ้ว (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่...
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ รวมสาส์น 2546
เลขเรียกPL4187.C6 ธ781ซพ,495.1395911 ธ617ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2527, 2528.
เลขเรียกPL4185 ศ615
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม รากคำ / แปลก สนธิรักษ์
ชื่อผู้แต่งแปลก สนธิรักษ์
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมวิชาการ, 2514.
เลขเรียก495.913 ป77ศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม รากคำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์พระนคร : กระทรวง, 2514.
เลขเรียกPL4185 ศ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรม ไทย - จีน ฉบับอธิบาบ 2 ภาษา/ เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น(1997) , 2547.
เลขเรียกอ PL 4187.C6 ธ781ศ 2547,495.1395911 ธ813ศท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมคำสับสนในภาษาฝรั่งเศส / อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล.
ชื่อผู้แต่งอมรสิริ สัณห์สุรัติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียกPC2645.ท9 อ44,447.003 อ290ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมจีน - ไทย ฉบับหัวไท่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา, 2548.
เลขเรียกPL1459.T5 ธ781ศ 2548,อ 495.103 ธ84ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมจีน-ไทย : ฉบับซินหัว ค้นศัพท์ตามอักขระพินอินพร้อมคำอ่านภาษาแต้จิ๋ว (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่...
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2549.
เลขเรียกPL4187.C6 ธ781ซพ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา