Found: 3,132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 วินาที ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น / [เรียบเรียงโดย ฟูจิ ฟูจิซากิ]
ชื่อผู้แต่งฟูจิซากิ, ฟูจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น-ไทย, [255-]
เลขเรียกPL681.T5 ฟ552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน : เปิดประตูสู่อาเซียน / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งวรันธร ทองบ่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุริยา, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ร้านสุริยา, [2556?]
เลขเรียกP119.32.A8 ห159 2556,341.2473 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 คำศัพท์ อังกฤษ-เกาหลี-ไทย : เรียน...รู้...จำ...ได้ภายใน 30 วัน / ณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์, เรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : วิทยสถาน, 2553.
เลขเรียกPL 935 ณ113 2553,495.795911 ห159 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 คำศัพท์ประดับ IQ ไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ / ศรศิลป์ หิรัญกุล บ.ก. เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศรศิลป์ หิรัญกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2555.
เลขเรียกPL4187.ญ6 ศ45 2555,อ 428.1 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 คำศัพท์ประดับใจ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ / ศรศิลป์ หิรัญกุล [Text]
ชื่อผู้แต่งศรศิลป์ หิรัญกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ยูโรปาเพรส, ม.ป.ป.
เลขเรียกศ149ค 495.63428
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 คำศัพท์ 2 ภาษายอดนิยม / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2553.
เลขเรียกอ PL4185 ห159,อ 423.95911 พ899ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 คำศัพท์ อังกฤษ-ไทย / ฝ่ายวิชาการไอคิวพลัส
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2555, [2012]
เลขเรียกAG5 ค383 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 คำศัพท์เกาหลีต้องรู้ / อี ซอยอน.
ชื่อผู้แต่งอี, ซอยอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561.
เลขเรียกPL937.T4 อ769 2561,495.739591 อ3ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย / อ. พฤกษะศรี.
ชื่อผู้แต่งอ.พฤกษะศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2542.
เลขเรียก403 อ111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12,000 คำศัพท์ ไทย-อังกฤษ ยอดนิยม / โดย ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2555
เลขเรียกอ 423.9591 ห1531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15,000 คำศัพท์ อังกฤษ-ไทย ยอดนิยม = English-Thai dictionary / โดย ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2555
เลขเรียกอ 423.9591 ห1631
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา